O MNIE
Adam Dobaj

Okręg - Kraków

Oddział - Kraków

Polska

Hodowca

Oddział Kraków 2004 r.

                                        -I V-Ce Mistrz Gołębie Młode ,,40

                                        -uzyskał 50 kon.1476,46 pkt

Oddział Kraków 2005r.

                                -I V-Ce Mistrz Gołębie Młode

                                       -uzyskał 40 kon. 1228,52 

Oddział Kraków 2006r.

                              - Mistrz Gołebie Dorosłe 

                             -uzyskal 115 kon 4907,08 pkt

                              -Mistrz Kat..A

                             -uzyskał 20 kon,  478,84 coef.

                              -Mistrz Kat..B

                             - uzyskał 16 kon. 431,14 coef.

                              -Mistrz Kat.C

                             -uzyskał 9  kon.125,34 coef.

                             - I Seriz z Lotu Rendsurg II

                              -zdobył 5 kon.436,22pkt

                              - I Lotniczka Gołębie Stare

                              -Pl-0144-034652

                                 -10 kon 519,03 pkt .4916,31kkm.

                               -III Roczny Samczyk Oddziału Kraków

                                 - pl-0195-05-96

                                 - uzyskał 9 kon.305,89 pkt 2630,20 kkm.    

                                  -III Lotnik Gołębie Stare

                                 -uzyska 11 kon. 466,92 pkt 4397,17 kkm

                                 - Pl-0144-04 5701

                                            - I Supermistrz Oddziału Kraków 2006

                                - uzyskał 153 Pkt

Okręg Kraków 2006 r.

                                -Przodownik Okręgu Kraków

                                 - Kat,,OPEN,,

                                  -II Przodownik  Okręgu Kraków

                                 -Kat.B 290,38 Coef.                                  

                       

Odział Kraków  2007r.   

                                         -Super Mistrz Oddziału

                           -I V-ce Mistrz Gołębie Stare,,50,,

                               -uzyskał 122 kon.5237,99pkt

                               -II V-ce Mistrz gołębie Stare z całego Spisu

                              -uzyskał uzyskał 105 kon.5172,78 pkt

                             -II V-ce Mistrz GMP

                             -uzyskał 1370,7 pkt

                              -I V-ce Mistrz  Kat C

                             -uzyskał 9 kon 212,42 coef

                            -Pierwszy Zespół Serii Rendsburg

                            - 45\15 kon1316,93 pkt

                            -Pierwsz Gołąb Rendsburg

                           -uzyskał 3 kon 91,55 cof

                           -pl-144-03-5713

                           -I Seria z lotu Rendsburg I

                           -15\5 kon  441,71pkt

                           -I  Lotnik Gołębie Stare Samiec

                           - uzyskał 13 kon 664,27 pkt

                           - Pl-0199-05-96

                           -I Lotnik Gołębie Stare samica

                           -uzyskała 13 kon 619,31 pkt

                           - Pl -0144-03-4602

                                           

                                           

Oddział Kraków 2008r    

                                          -I V-ce Mistrz Gołębi Dorosłych z ,,50,,

                               -uzyskał 121 kon. 5461pkt

                                -I V-ce Mistrz Gołębi Dorosłych z Całego Spisu

                                uzyskał 96 kon.4837,16 pkt

                                - Mistrz Kat  B

                               - uzyskał 16 kon, 260.13 coef

                               - II V-ce Mistrz Kat M

                                - uzyskał 6 kon. 251,10 coef

                                -I V-ce Mistrz Kat GMP

                                -uzyskał 1376,50 pkt

                                -I Seria z Lotu Rendsburg 3

                                -uzyskał 5 kon.440,65 pkt

                               -I Gołąb Kat A

                               -pl-0199-05-96 

                               - uzyskał 70,16 coef

                                -I Gołąb Kat B

                                - pl-0199-05-73

                                -uzyskał 28,11 coef

                                -I Lotnik Gołąbie Stare Samiec 

                                -Pl-0199-05-73

                                 - 11 kon 592,88 pkt

                               -I Lotniczka Gołębie Roczne

                               -Pl-0199-07-294

                               -uzyskała 8 kon 280,99 pkt

                                -III Lotniczka Gołębie Roczne 

                                -Pl-0195-07-5423

                                 -uzyskał 7 kon. 227,42 pkt

Okręg Kraków 2008

                                 -7  Przodownik Kat ,,Open Dorosłe,,

                                 -uzyskał 43 kon 2761 48 pkt

                                  - I Przodownik  Kat  B

                                  -uzyskał 16 kon 260,13 coef

                                 -5 Seria z Lotu Rendsburg 3

                                 - uzyskał 5 kon,440,65 pkt

                             

                                                        

                                          

Oddział Kraków 2009r.   

                                            - Super Mistrz Oddziału

                                            - Mistrz Gołębie Dorosłe Kat.Open

                                            -uzyskał 126 kon, 5777,14 pkt

                                             - V-ce Mistrz Kat OpenII

                                   -uzyskał 98 kon 4879,42 pkt

                                   - Mistrz Kat GMP

                                   -uzyskał 32 kon, 1369,42 pkt

                                  - II V-ce Mistrz Kat A 

                                  -uzyskał 20 kon 938,40 coef

                                  - II V-ce Mistrz Kat B

                                  - uzyskał 16 kon  658,06 coef

                                   - Mistrz Kat C

                                   - uzyskał  9 kon 213,98 coef

                                   - I V-ce Mistrz Kat  M

                                  - uzyskał 6 kon  153,96 coef

                                   -  I Lotniczka Gołębie Stare Samiczka

                                   - Pl-0199-07-294

                                    - uzyskała 12 kon 4817,99 kkm

                                   - I Lotnik Gołębie Stare Samiec

                                   -Pl-0199-05-73

                                    -uzyskał 11 kon,4820,07 kkm

                                   - I Lotnik Kat B

                                   -Pl-0195-08-758

                                   -uzyskał 4 kon 63,21 coef

                                   -II Roczna Samica

                                   - Pl-0195-08-758

                                   - uzyskała 8 kon 2763,35

 

                                    - Najlepsza Seria z Lotu Hanower 

                                    -uzyskał 15/7 kon 612,84 pkt

                                     - I Miejsce z Lotu Hanower

                                     -Pl-0199-07 294

                                     -Najlepsza Seria z Lotu Kassel

                                     -uzyskał 15/7 kon 620,12 pkt

                      -Najlepszy Gołąb z Trzech lotów Zagranicznych

                                       - Pl-0199-05-73

                       -Najepsza zSeria z Trzech Lotów Zagranicznych

                                        - uzyskał 21 kon 1839,03 pkt

                                                       -II V-Ce Mistrz Gołębi Młodych

                                          -uzyskał 40 kon 1189,64 pkt

 Okręg Kraków 2009r.

                                       -II Przodownik Kat C 

                                       - uzyskał 9 kon 214,18 coef

                                        -8 Miejsce z Lotu Hanower

                                         -Pl-0199-07 294 

                                           

 

Oddział Kraków 2010r.       - II Przodownik Kat. Open

                                           - uz.111 kon.4663,52 pkt.

                                           - 1 Seria z lotu Hanower 3

                                            - uzyskał 5 kon.390,95 Pkt

Oddział Kraków 2011r.

                                           - II Przodownik Kat.Open  

                                           -uz.105 kon.3872 Pkt

                                          - II V-ce Mistrz Kat.A

                                          - uzyskał 727,42 cof.

                                          -I Miejsce z lotu Police III ,537,40  km

 

Oddział Kraków 2012r.      Super Mistrz

                                          Gołębie dorosłe i młode, oddział Kraków PZHGP 2012

                                         - I V-Ce Mistrz kat. 50, gołębie dorosłe, sekcja 

                                          Siemaszki

                                          Uzyskał 119 konkursów 14509.77 pkt

                                                        - II V-ce Mistrz kat. GMP

                                          Uzyskał 1374.14 pkt.

                                          - I V-ce Mistrz kat. A

                                           Uzyskał 20 kon. 70,43 coef

                                          - I V-ce Mistrz gołębi rocznych, olimpijskich

                                           Uzyskał 1100.38 coef

                                          - I lotniczka gołębie dorosłe oddziału Kraków

                                           Pl - 199-08-389 Uzyskała 12 kon. 5649,37 kkm

                                          - II lotniczka gołębie dorosłe oddziału Kraków

                                           Pl-195-08-749 Uzyskała 12 kon. 4906,12 kkm 

                                          - I lotniczka dorosła z sekcji Siemiaszki

                                           Pl-195-08-749 Uzyskała 12 kon.

                                          - II V-ce mistrz kat. 50 gołębie dorosłe,

                                           uzyskał 120 kon. 14591 pkt.

                                          - II V-ce mistrz kat. OPEN gołębie dorosłe

                                           Uzyskał 111 kon. 4836 pkt.

                                          - II V-ce mistrz kat. C 

                                          Uzyskał 9 kon. 406 coef

                                          - Mistrz  - gołębie młode

                                          Uzyskał 40 kon. 965 pkt.

                                          - Mistrz gołębie młode sekcja Siemaszki 

                                          Uzyskał 40 kon. 119,73 pkt.

                                          - I Lotnik gołębie młode sekcja Siemaszki

                                           Pl-109-12-2367 Uzyskał 4 kon 907,77 kkm

                                          - II lotnik gołębie młode oddział Kraków

                                            Pl-109,12-23-67 Uzyskał 4kon. 907,77 kkm              

 

Okręg Kraków 2012

                                          - 19 przodownik Kat ,OPEN,Okreg Kraków

                                           Uzyskał 43 kon. 2387,21 pkt.

                                          - 2 przodownik kat (daleki dystans) Okręg Kraków

                                           Uzyskał  9 kon. 689,25 pkt.

                                          - 2 przodownik kat. Zespół Lotników Okręg Kraków

                                           Uzyskał 97 kon.

 

Odział Kraków 2013r.

                                            - 2V-ce Mistrz Kat. Open Gołebie Dorosłe

                                              Sekcja Siemaszki 

                                             -uzyskał 119 konk 4338,79 pkt

                                            -1 Przodowwnik kat. Open Gołebie Dorosłe

                                             -Oddział Kraków

                                             -uzyskał 119 kon 4280,32 pkt

                                             - 1 Lotniczka Gołebie Dorosłe Sekcja Siemaszki

                                             - pl 0195-08 -749

                                              - uzyskała 11 kon 4593 49 kkm

                                              -1 lotniczka Gołebie Dorosłe Oddział Kraków

                                              - pl o195-08-749

                                               - uzyskała 11 kon 4593.49 kkm

                                              -1 V-ce Mistrz Kat ,,B,,

                                              - uzyskał 527,5 Coef

                                             -2 V-ce Mistrz Kat ,,M,,

                                             - uzyskał 329,43 Coef.

                                            - 1 Seria z Lotu Hanower 

                                             - uzyskał  6 kon  465 pkt

 Oddział Kraków 2014 r,

                                           - 1 V-ce Mistrz Kat Open Gołebie Dorosłe 

                                            - Oddział Kraków 

                                           -uzyskał 124 kon 4977,50 pkt

                                            - 1 V-ce Mistrz Kat Open  Sekcja Siemaszki

                                              - uzyskał 123 kon 4940,47 pkt

                                              -1 V-ce Mistrz Kat,,C,, 

                                               - uzyskał 172,55 Coef'

                                               - 3 Lotnik Odziału  Gołebie Dorosłe 

                                               - pl-o195-09 -2113 

                                               -uzyskał 11 kon 

                                               - 1 Seria  z lotu Hanower 1 oddział Kraków 

                                               - uzyskał  6 kon  449,81 pkt

                                               -1 Miejsce z lotu Olesno 

                                              -pl-0195- 13- 657 1030 ,68 pred

                                              -1 1 Miejce z lotu Grodzisk Wielkopolski

                                               - Gołebie Młode 

                                                - pl-195-14-540 uzyskał 1033 pred  345,80 km

 Okreg Kraków 2014 r.           

                                              - 10 Przodownik  Kat Open Gołebie Dorosłe 

                                              -uzyskał 45 kon 2574,90 Pkt

                                              - 3 Przodownik Kat Zespół Lotników 

                                              -  uzyskał 63 kon 3558,35 Pkt

 Oddział Kraków 2015 r.                                                         

                                                           - 1 Przodownik kat Open Gołebie Dorosłe

                                              uzyskał 119 konk 4667.85 pkt

                                              - 1 V-ce Mistrz Kat ,,C,,

                                              - uzyskał 97, 36 coef 

                                              -2 V-ce Mistrz Kat ,,M,,

                                             -uzyskał 220,42 coef

                                             - 2 lotnik Kat ,,B,,

                                             - uzyskał 49,44 coef

                                             -3 Lotnik Kat ,,C,,

                                             -uzyskał 22,31 coef

                                           -1 Miejsce z lotu grodzisk Wielkop,

                                           -uzyskał pręd.1280,45 odl. 342.78km

Okręg Kraków 2015 

                                      -- Kat open Okreg Kraków 

                                      - 44 Przodownik uzyskał 2764,70 pkt

                                      - Kat ,,C ,, Okręg Kraków 

                                       - uzyskał 97,36 coef

Region 4  2015r

                                     - 23 Przodownik Kat,,C,,

                                    - uzyskał 97,36 coef

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MOJE GOŁĘBIE
ZDJĘCIA
Gołębie zdjęcie brak opisu
DODATKOWE INFORMACJE
MOJE OGŁOSZENIA
Brak ogłoszeń

GOŁĘBIE ZAGUBIONE/PRZYBŁĄKANE
KONTAKT
Dane kontaktowe dostępne po zalogowaniu.
Jeśli nie masz jeszcze konta w serwisie mojegolebie.pl - zarejestruj się.
Gołębie Hodowcy Ogłoszenia Strony PZHGP - serwis dla hodowców gołębi ©2008 mojegolebie.pl